Malmbäck

Malmbäck producerar briketter, pellets och pulver. Fabriken byggdes 1983 för brikettproduktion och kompletterades med pulverproduktion och ny torkanläggning 1995. Pelletsproduktion kom igång år 2000 och är idag huvudprodukten i Malmbäck. Idag producerar man ca 65 000 ton pellets/år. Malmbäck har 16 anställda med Kjell Skiöld som fabrikschef.

Kontaktuppgifter